английски » немски

I . eat <ate, eaten> [i:t] VERB trans

2. eat Am fig fam (accept costs):

I . eat away VERB trans to eat sth away

1. eat away usu passive (erode) river, sea:

to eat sth away
to eat sth away
to eat sth away
etw abtragen [o. fachspr erodieren]

3. eat away (ruin):

to eat sth away

II . eat away VERB intr to eat away at sth

1. eat away (erode) river, sea:

an etw dat fressen
etw abtragen [o. fachspr erodieren]

2. eat away (undermine):

I . eat up VERB trans

1. eat up (finish):

to eat sth up

2. eat up (erode):

to eat sth up
to eat sth up GEOL
etw abtragen [o. fachspr erodieren]

3. eat up (plague):

4. eat up (consume):

etw schlucken [o. fam fressen]

I . dog-eat-ˈdog ADJ attr

II . dog-eat-ˈdog ADV

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文