английски » немски

Преводи за „late“ в английски » немски речника (Отидете на немски » английски)

I . late <-r, -st> [leɪt] ADJ

II . late <-r, -s> [leɪt] ADV

late- [leɪt] COMP

late-
spät-

late ˈbloom·er NOUN Am, Aus (late developer)

late de·ˈvel·op·er NOUN Brit

Spätzünder m fig hum fam

ˈlate-night ADJ attr, inv

late amount NOUN handel

Специализирана лексика

late charge NOUN handel

Специализирана лексика

late payment NOUN ECOLAW

Специализирана лексика

late release

Специализирана лексика

running late

Специализирана лексика

late-mod·el ˈcar NOUN

late closing Saturday

Специализирана лексика

late night service P.TRANS

Специализирана лексика

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文