немски » английски

Преводи за „Ankunft“ в немски » английски речника (Отидете на английски » немски)

An·kunft <-, -künfte> [ˈankʊnft, pl -kʏnftə] NOUN f

1. Ankunft (das Ankommen):

jds Ankunft [an etw dat/in etw dat]

3. Ankunft REL (Wiederkunft):

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文