английски » немски

Преводи за „70s“ в английски » немски речника (Отидете на немски » английски)

70S ribosome NOUN (prokaryotic ribosome)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文