немски » английски

traf [tra:f] VERB

traf imp von treffen

Вижте също: treffen

I . tref·fen <trifft, traf, getroffen> [ˈtrɛfn̩] VERB trans +haben

I . tref·fen <trifft, traf, getroffen> [ˈtrɛfn̩] VERB trans +haben

Вижте също: Schwarze(s)

Tref·fen <-s, -> [trɛfn̩] NOUN nt

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文