английски » немски

Преводи за „upon“ в английски » немски речника (Отидете на немски » английски)

upon [əˈpɒn, Am əˈpɑ:n] PREP usu form

6. upon form (through medium of):

auf +akk

10. upon after vb (against):

gegen +akk

11. upon after vb (across):

über +akk

chance on, chance upon VERB intr

1. chance on (meet unexpectedly):

2. chance on (find unexpectedly):

descend on, descend upon VERB intr

1. descend on (to visit unexpectedly):

2. descend on (to make a sudden raid on):

3. descend on fig (come down upon):

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文