английски » немски

Преводи за „way“ в английски » немски речника (Отидете на немски » английски)

I . way [weɪ] NOUN

2. way (route):

way
Weg m
oh, I must be on my way
on the way in/out ...
on my way to Glasgow, I saw ...
auf dem Weg [o. unterwegs] [zu etw dat ] sein
to be under way fig
sich akk in etw dat zurechtfinden a. fig
to go one's own way fig
sich akk in etw dat auskennen
to pay one's way fig
sich akk aus etw dat herausreden fam

4. way fig fam (coming in/disappear):

8. way (manner):

way
Art f
way
Weise f
I did it my way
so
komm, mach es so! fam
in a big way
no way!
no way!
no way Jose! Am sl
no way Jose! Am sl

15. way fam (something like):

17. way NAUT:

II . ˈeach-way Brit ADV inv

ˈthrough way NOUN Brit, Aus

ˈtide-way NOUN

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文