английски » немски

Преводи за „strike“ в английски » немски речника (Отидете на немски » английски)

II . strike2 <struck, struck [or old, Am also stricken]> [straɪk] VERB trans

3. strike usu passive (reach, damage):

12. strike (manufacture):

20. strike (render):

III . strike2 <struck, struck [or old, Am also stricken]> [straɪk] VERB intr

first ˈstrike NOUN MILIT

ˈfirst-strike ADJ attr, inv

ˈlight·ning strike NOUN Brit, Aus

ˈrent strike NOUN

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文