английски » немски

Sat·ur·day [ˈsætədeɪ, Am -t̬ɚ-] NOUN

Вижте също: Tuesday

Tues·day [ˈtju:zdeɪ] NOUN

[am] Dienstagnachmittag/-abend/-morgen [o. -vormittag] /-nacht
dienstagnachmittags/-abends/-morgens [o. -vormittags] /-nachts

ˈSat·ur·day staff NOUN no pl Brit

Sat·ur·day night ˈspe·cial NOUN Am fam

late closing Saturday

Специализирана лексика

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文