немски » английски

Sci·ence-Fic·tion-Film, Sci·ence·fic·tion-Film NOUN m

Film- und Fern·seh·in·dust·rie NOUN f

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文