английски » немски

Преводи за „movie“ в английски » немски речника (Отидете на немски » английски)

ˈbio movie NOUN Am fam

B-movie [ˈbi:mu:vi] ADJ attr, inv

ˈslash·er film, ˈslash·er movie NOUN

ˈsplat·ter movie NOUN esp Am

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文