английски » немски

Преводи за „blue“ в английски » немски речника (Отидете на немски » английски)

Al·cian blue [ˌælsɪənˈblu:] NOUN no pl CHEM

I . ˈbaby blue NOUN no pl

II . ˈbaby blue ADJ pred

ˈbaby-blue ADJ attr

bleu präd

blue ˈbaby NOUN

ˈblue bag NOUN Am LAW

ˈBlue Book NOUN ECON, FIN

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文