немски » английски

Преводи за „Gemälde“ в немски » английски речника (Отидете на английски » немски)

Ge·mäl·de <-s, -> [gəˈmɛ:ldə] NOUN nt

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文