английски » немски

I . thir·ty [ˈθɜ:ti, Am ˈθɜ:rt̬i] ADJ

II . thir·ty [ˈθɜ:ti, Am ˈθɜ:rt̬i] NOUN

1. thirty (number):

Dreißiger m CH, A

2. thirty (age):

4. thirty fam (speed: 30 mph):

6. thirty TENNIS:

Вижте също: eighty

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文