английски » немски

Преводи за „piece“ в английски » немски речника (Отидете на немски » английски)

I . piece [pi:s] NOUN

8. piece pej! fam (woman):

Weib nt pej
Tussi f pej sl
piece of tail [or Am ass] vulg sl
Fotze f vulg

9. piece dated fam (gun):

10. piece Am sl (gun):

Knarre f fam

ˈchim·ney piece NOUN dated

con·ver·ˈsa·tion piece NOUN

ˈpar·ty piece NOUN Brit hum

ˈpe·ri·od piece NOUN

2. period piece (antique):

ˈpiece price NOUN

ˈpuff piece NOUN Am JOURN

set ˈpiece NOUN FILM, LIT, THEAT

ˈthink piece NOUN JOURN

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文