piece във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за piece в Английски»Френски речника

2. piece (unit):

4. piece (broken fragment):

I.piece together VERB [Brit piːs -, Am pis -] (piece [sth] together, piece together [sth])

piece в PONS речника

Преводи за piece в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. piece (bit):

to go (all) to pieces fig

2. piece (item, one of set):

Преводи за piece в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

piece Примери от PONS речника (редакционно проверени)

piece Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

Преводи за piece в Френски»Английски речника

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文