английски » немски

Преводи за „away“ в английски » немски речника (Отидете на немски » английски)

I . away [əˈweɪ] ADV inv

4. away fig (from subject, trouble):

8. away SPORTS (at opponents' ground):

9. away old liter:

away!
hinweg! veraltet liter

bang away VERB intr

2. bang away fig (work hard):

3. bang away vulg (have sex):

[herum]bumsen vulg
[herum]vögeln vulg

I . blow away VERB trans

1. blow away wind:

to blow away sth

2. blow away fam (kill):

to blow away sb

3. blow away fig fam (shock):

to blow away sb
jdn [fast] umhauen fig fam

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文