английски » немски

Преводи за „winter“ в английски » немски речника (Отидете на немски » английски)

II . win·ter [ˈwɪntəʳ, Am -t̬ɚ] NOUN modifier

2. winter AGR (ripening late):

Lager-

3. winter AGR (planted in autumn):

Winter-

nu·clear ˈwin·ter NOUN

north-east, winter monsoon

winter egg NOUN

winter fur NOUN

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文