muss в PONS речника

Преводи за muss в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

muss 1. u 3. човек sing pr von müssen¹, müssen²

Вижте също: müssen2, müssen1

Индивидуални преводни двойки

Преводи за muss в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

muss Примери от PONS речника (редакционно проверени)

im Umgang mitmuss man
wer A sagt, muss auch B sagen Sprichw
wer A sagt, muss auch B sagen Sprichw
wer A sagt, muss auch B sagen Sprichw

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文