must в испанския речник на Оксфорд

Преводи за must в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

1.1. must (expressing obligation):

2. must (expressing certainty, supposition):

haber de esp LatAm
han de ser las seis esp LatAm
Индивидуални преводни двойки

Преводи за must в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

must в PONS речника

Преводи за must в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Индивидуални преводни двойки
must needs form

Преводи за must в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

must Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文