английски » немски

I . ask [ɑ:sk, Am æsk] VERB trans

III . ask [ɑ:sk, Am æsk] NOUN STOCKEX

ask NOUN FINMKT

Специализирана лексика

ˈask price NOUN

2. ask price COMM:

ask price NOUN FINMKT

Специализирана лексика

ask price NOUN MKT-WB

Специализирана лексика

bid-ask spread NOUN FINMKT

Специализирана лексика

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文