английски » немски

Преводи за „stand“ в английски » немски речника (Отидете на немски » английски)

I . stand [stænd] NOUN

4. stand usu pl (raised seating for spectators):

12. stand (group of plants):

II . stand <stood, stood> [stænd] VERB intr

2. stand + n (be a stated height):

messen geh

3. stand GASTR (remain untouched):

III . stand <stood, stood> [stænd] VERB trans

6. stand LAW:

ˈcab stand NOUN Am (taxi rank)

ˈcas·tor stand NOUN Am

ˈhall-stand NOUN

ˈham·burg·er stand NOUN

kerb·side ˈstand NOUN Brit

ˈnight stand NOUN Am (bedside table)

stand back VERB intr

1. stand back (move backwards):

2. stand back fig (take detached view):

3. stand back (not get involved):

I . stand down VERB intr

2. stand down (relax):

3. stand down LAW:

4. stand down POL (in election campaign):

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文