don't във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за don't в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

don't → do not

Индивидуални преводни двойки
sans opinion mf inv

Преводи за don't в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

don't в PONS речника

Преводи за don't в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Вижте също: do

1. do (carry out):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за don't в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

don't Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文