английски » немски

sto·ry1 [ˈstɔ:ri] NOUN (tale)

sto·ry2 [ˈstɔ:ri] NOUN Am (storey: floor level) NOUN

Вижте също: storey

ˈeight-sto·rey, ˈeight-sto·ry Am ADJ attr

ˈfairy sto·ry NOUN

ˈfea·ture sto·ry NOUN

ˈgos·pel sto·ry NOUN

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文