немски » испански

Es1

Es CHEM abbreviation of Einsteinium

Es
Es

Вижте също: Einsteinium

Einsteinium <-s, ohne pl > NOUN nt CHEM

Es2 <-, -> NOUN nt MUS

Es
mi m bemol

Einsteinium <-s, ohne pl > NOUN nt CHEM

es-Moll <-, ohne pl > NOUN nt MUS

Es-Dur <-, ohne pl > NOUN nt MUS

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文