немски » английски

Преводи за „schlechte“ в немски » английски речника (Отидете на английски » немски)

I . schlecht [ʃlɛçt] ADJ

7. schlecht präd (körperlich unwohl):

II . schlecht [ʃlɛçt] ADV

Вижте също: Gesellschaft , Gesellschaft

Gesellschaft NOUN f FIRMSTRUKT

Специализирана лексика

Ge·sell·schaft <-, -en> [gəˈzɛlʃaft] NOUN f

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文