английски » немски

Преводи за „she'll“ в английски » немски речника (Отидете на немски » английски)

she'll [ʃi:l]

she'll = she shall, she will, will , shall

Вижте също: will , will , shall

I . will2 [wɪl] NOUN

I . will1 <would, -> [wɪl] VERB aux

shall [ʃæl, ʃəl] VERB aux

1. shall usu Brit (future):

I/we shall ...

2. shall esp Brit (ought to, must):

I/he/she shall ...
ich/er/sie soll ...
you shall ...
du sollst ...

3. shall (mandatory):

es ist verboten, ...

4. shall (enquiring):

shall I/we ...?
I'll try, shall I?

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文