по-добре в PONS речника

Преводи за по-добре в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

II.далѝ СЗ (съмнение, несигурност)

Преводи за по-добре в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

better comp of good

better comp of well

Вижте също: well2, well1, good

2. well (thoroughly):

Phrases:

1. good (of high quality):

5. good (favourable):

13. good:

2. good (profit, benefit):

по-добре Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文