is в PONS речника

Преводи за is в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Вижте също: be

1. be + n/adj permanent state, quality, identity:

be expressing physical conditions, circumstances:

1. be + n/adj permanent state, quality, identity:

be expressing physical conditions, circumstances:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за is в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

is Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文