is във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за is в Английски»Френски речника

Вижте също: be

3. be (phrases):

3. be (phrases):

1. proof (evidence):

2. proof → proofread

Вижте също: proofread

Индивидуални преводни двойки

is в PONS речника

Преводи за is в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

is 3rd pers sing of to be

Вижте също: off

Индивидуални преводни двойки

Преводи за is в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

is Примери от PONS речника (редакционно проверени)

is Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文