два в PONS речника

Преводи за два в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Вижте също: три

два- първа съставна част

Индивидуални преводни двойки

Преводи за два в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

два Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文