на в PONS речника

Преводи за на в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

2. на (място):

3. на (посока):

4. на (място като обект на дейност):

5. на (време):

7. на (начин):

9. на (количество):

12. на (средство, оръдие на действие):

13. на (определителни отношения):

14. на (непряк обект на действието, субект):

Бряг на сло̀новата кост СЪЩ м ГЕОГР

Индивидуални преводни двойки

Преводи за на в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

на Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文