като в PONS речника

Преводи за като в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

кат <катът, катове, бр: ката> СЪЩ м разг, остар

Индивидуални преводни двойки

Преводи за като в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

като Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文