bad в PONS речника

Преводи за bad в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

1. bad (not good):

(to act) in bad faith LAW

1. bid COM, ECON (offer):

Преводи за bad в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

bad Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文