още в PONS речника

Преводи за още в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

1. още (повече):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за още в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

още Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文