няколко в PONS речника

Преводи за няколко в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

ня̀колко МЕСТ неопр (за брой)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за няколко в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

няколко Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文