някому в PONS речника

Преводи за някому в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за някому в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

някому Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文