не в PONS речника

Преводи за не в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

8. не (в сложни обобщителни местоимения и наречия):

Phrases:

не-търго̀в|ец <-ецът, -ци> СЪЩ м ЮР, ФИН

Индивидуални преводни двойки

Преводи за не в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

не Примери от PONS речника (редакционно проверени)

    който не сее, той не вее поговорка

    Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

    Не намирате дума, израз или превод?

    Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

    Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文