се в PONS речника

Преводи за се в bg»Английски речника

се кратка форма от себе си

Вижте също: сѐбе си

сѐбе си МЕСТ възвр-лич , вин

обигра̀вам се нсв, обигра̀я се св VERB нпрх

сѐквам се нсв, сѐкна се св VERB нпрх

разпищя̀вам се нсв, разпищя̀ се св VERB нпрх

смълча̀вам се нсв, смълча̀ се св VERB нпрх

разоблача̀вам се нсв, разоблача̀ се св VERB нпрх

втрещя̀вам се нсв, втрещя̀ се св VERB нпрх

присъ̀нвам се нсв, присъ̀ня се св VERB нпрх

осмеля̀вам се нсв, осмеля̀ се св VERB нпрх

вслу̀швам се нсв, вслу̀шам се св VERB нпрх

се Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文