няма в PONS речника

Преводи за няма в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

ням1 (ня̀ма) <нѐми> ня̀мо ПРИЛ

ням2 <нѐмият, нѐми> СЪЩ м, ня̀м|а <-ата, нѐми> СЪЩ ж

II.ня̀мам нсв VERB безл няма

1. нямам (не съществува, не е налице):

III.ня̀мам нсв VERB нпрх няма ме

Phrases:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за няма в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

няма Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文