него в PONS речника

Преводи за него в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за него в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

него Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文