doesn't в PONS речника

Преводи за doesn't в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Вижте също: do

1. do (carry out):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за doesn't в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

doesn't Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文