luck в PONS речника

Преводи за luck в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

no such luck! inf

Преводи за luck в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

luck Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文