приятели в PONS речника

Преводи за приятели в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

прия̀тел <-ят, -и> СЪЩ м, прия̀телк|а <-ата, -и> СЪЩ ж

Индивидуални преводни двойки

Преводи за приятели в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

приятели Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文