ми в PONS речника

Преводи за ми в bg»Английски речника

ми1 СЪЩ ср без мн МУЗ

Вижте също: мой

прикипя̀ва ми нсв, прикипѝ ми св VERB нпрх

дожаля̀ва ми нсв, дожалѐе ми св VERB нпрх

дотежа̀ва ми нсв, дотежѝ ми св VERB нпрх

домъчня̀ва ми нсв, домъчнѐе ми св VERB нпрх

докривя̀ва ми нсв, докривѐе ми св VERB нпрх

тѐква ми нсв, тѐкне ми св VERB нпрх разг (хрумва ми)

хру̀мва ми нсв, хру̀мне ми св VERB нпрх

ми Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文