си в PONS речника

Преводи за си в bg»Английски речника

I.си СЪЩ ср без мн МУЗ

Вижте също: сво̀й, до2, до1

до2 СЪЩ ср без мн МУЗ

3. до (време):

Phrases:

Си <неизм> СЪЩ ср ИНФОРМ

въобразя̀вам си нсв, въобразя̀ си св VERB прх

2. въобразявам си (предполагам нещо лъжливо):

доспѝвам си нсв, доспя̀ си св VERB нпрх

доя̀ждам си нсв, доя̀м си св VERB прх

отя̀ждам си нсв, отя̀м си св VERB прх

отспѝвам си нсв, отспя̀ си св VERB нпрх

отживя̀вам си нсв, отживѐя си св VERB нпрх

изпа̀твам си нсв, изпа̀тя си св VERB нпрх

сѐбе си МЕСТ възвр-лич , вин

си Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文