случайност в PONS речника

Преводи за случайност в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

случа̀йност <-та̀, -и> СЪЩ ж

Индивидуални преводни двойки

Преводи за случайност в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

случайност Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文