at в PONS речника

Преводи за at в Английски»bg речника

1. at (in location of):

2. at (during time of):

6. at (in state of):

8. at (repeatedly do):

Phrases:

at Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文