be в PONS речника

Преводи за be в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

1. be + n/adj permanent state, quality, identity:

be expressing physical conditions, circumstances:

Преводи за be в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

be Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文