данък в PONS речника

Преводи за данък в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

да̀нъ|к <-кът, -ци, бр: -ка> СЪЩ м ФИН

Преводи за данък в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

данък Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文